Vanlige spørsmål

Hvor lenge før flyttedatoen bør jeg kontakte dere?
Svaret på dette er snarest mulig, gjerne også flere uker før flyttingen. Da forsikrer du deg om at vi kan hjelpe deg til å flytte til akkurat hvilken tid du ønsker på akkurat den dagen du ønsker å gjennomføre flyttingen. Dette gir også god anledning både for deg og for oss å planlegge flyttingen godt.

Hvor lang tid tar det å flytte?
Tiden det tar å flytte er avhengig av mange faktorer, som hvor du flytter til/fra, og størrelsen på lasset. Vi har gode rutiner, og er effektive både på pakking, lasting og transportering av flyttelass, slik at du vil kunne få gjennomført flyttingen raskt hos oss. Ta kontakt for å få et mer nøyaktig tidsestimat basert på din situasjon.

Kan dere flytte absolutt alt?
Vi vil kunne flytte det meste, men må ta noen forbehold. Eksempler på ting vi ikke flytter er farlige gods som eksplosiver, kjemikalier, våpen og lignende. Vi flytter heller ikke kjæledyr eller husdyr, men ta gjerne kontakt med oss for informasjon om hvordan spesielle gjenstander eventuelt kan flyttes, og vi vil hjelpe deg med å finne en god løsning. Når det gjelder flytting i Oslo og omegn, kan det være at vi vil kunne være noe mer fleksible i forhold til flytting av særgjenstander, da det vil være snakk om kortere avstander. Pianoflytting og store møbler og maskiner er vi gode på.

Tilbyr dere mellomlagring av flyttelass?
I noen tilfeller må ting lagres mens man venter på å få flyttet inn i et nytt sted. Vi har ulike løsninger for dette som vi kan tilby våre kunder, avhengig av størrelsen på lasset og hvor lenge det skal lagres. Kontakt oss for mer spesifikke løsninger for din situasjon.

Vil dere besøke meg i forkant av flyttingen?
I noen tilfeller, spesielt ved større lass og hvor det er mye forskjellig som skal flyttes, kan det være vi avtaler å besøke deg på forhånd for å kunne kartlegge hva som skal flyttes og hvordan vi skal gjennomføre det. Dette gir oss anledning til å planlegge godt, og til å kunne gi deg som kunde et nøyaktig estimat om pris og hvor raskt flytteprosessen vil gå.

Tilbyr dere også tilleggstjenester ved flytting utenlands?
Ja, i utgangspunktet tilbyr vi alle våre flyttetjenester til den som flytter til eller fra andre land, som for eksempel rydding, pakkehjelp og nedvasking.

Kom igang på 1-2-3

Trinn 1: Kontakt

Ring oss eller bruk kontaktskjemaet på nettsiden og fortell og kort hva vi kan hjelpe deg med.

Trinn 2: Tilbud

Du vil motta et uforpliktende tilbud over flytteoppdraget

Trinn 3: Flytt

Vi utfører flytten til avtalt pris og tidspunkt.

Kontaktskjema:

Velg oss dersom punktlighet, kvalitet og pris er viktige elementer for deg, sammen med integritet og en ansvarsfull håndtering av dine personlige eiendeler og verdier

Ring nå

Flyttetilbud

Tjeneste:

Flyttetilbud