AVFALLSHÅNDTERING OSLO

RASK OG SKIKKELIG FLYTTESERVICE med FORNØYDGARANTI

Få tilbud på flytting

Tjeneste:

Uforpliktende

Svært rask respons

Uforpliktende tilbud

HANTERING AV AVFALL

Gode rutiner

Vi har gode rutiner for avfallshåndtering som dekker alle typer ting som kastes, og vi sørger for at den transporteres til riktig sted og på riktig måte. Det å finne ut hvor alt skal kjøres til for å bevare miljøet best mulig, og for å sørge for at det blir sortert riktig, er ikke alltid så enkelt. Uansett hva det måtte være av avfall, alt fra hageavfall til kjemiske midler, sørger vi for at det havner på riktig sted slik at det enten blir resirkulert, gjenbrukt eller i det minste destruert med minst mulig grad av negative konsekvenser for natur og miljø. ​

Avfallshåndtering i forbindelse med flytting og flyttevask
Håndtering av avfall er ofte en del av det å rydde og vaske ved en flytting. Dette har vi et godt system for, slik at riktig avfall alltid kommer til riktig sted. Vi sorterer alt fra hageavfall til spesialavfall slik at når vi etterlater oss et rent sted, sørger vi også for å bevare miljøet i høyest mulig grad. Vi er tilhengere av å resirkulere og av gjenbruk når det er mulig å gjøre dette, slik at gjenstander heller brukes enn å destrueres. Vi utfører gjerne ryddearbeidet som behøves, og sorterer avfallet på stedet, slik at alt transporteres bort effektivt og til riktig sted.

Tilbake til oslosflyttebyrå.no

Kom igang på 1-2-3

Trinn 1: Kontakt

Ring oss eller bruk kontaktskjemaet på nettsiden og fortell og kort hva vi kan hjelpe deg med.

Trinn 2: Tilbud

Du vil motta et uforpliktende tilbud over flytteoppdraget

Trinn 3: Flytt

Vi utfører flytten til avtalt pris og tidspunkt.

Kontaktskjema:

Velg oss dersom punktlighet, kvalitet og pris er viktige elementer for deg, sammen med integritet og en ansvarsfull håndtering av dine personlige eiendeler og verdier

Ring nå

Flyttetilbud

Tjeneste:

Flyttetilbud